Vaikuttavuus, verkostoituminen ja tulosten levittäminen

Tavoite: Hankkeen tulokset leviävät mahdollisimman laajalle, ja luovat ymmärrystä ja ideoita robotiikan hyödyntämismahdollisuuksista Lapissa. Robotiikkaan ja sen hyödyntämiseen liittyvien osapuolten verkosto on kasvanut ja tiivistynyt.

Työpaketissa toteutetaan erilaisia tapahtumia, joissa levitetään tietoa robotiikasta sekä hankkeen tuotoksista. Tällaisia tapahtumia ovat mm. seminaarit, työpajat ja demonurkat, joissa esitellään erityisesti hankkeen tuottamia prototyyppejä ja simulaatioita. Tapahtumiin kutsutaan verkostoitumaan erityisesti yrityselämän edustajia Lapista, ja niillä pyritään kasvattamaan ja tiivistämään robotiikan parissa liittyvien osapuolten verkostoa Lapissa.

Liiketoiminnan edesauttamiseksi työpaketissa laaditaan myös arvoketjukuvaukset valikoiduista konsepteista, sekä tiekartta (roadmap) tuleville toimenpiteille, jotka tukevat innovaatioiden syntymistä Lapin alueella.

Lisäksi hankkeessa toteutetaan verkostoitumista ja disseminaatiota EU-tasolla, ja houkutellaan Lapin ulkopuolelta teollisuuden edustajia tutustumaan hankkeeseen ja Lapin yrityksiin. Tämän toiminnan tavoitteena on edesauttaa uuden yritysyhteistyön ja tilauskannan syntymistä Lapin alueelle. Yksi tällainen toimenpide on ACM AutomotiveUI konferenssin hakeminen Lappiin järjestettäväksi. Toteutuessaan tapahtuma houkuttelee paikalle n. 150 alan asiantuntijaa Euroopasta ja kauempaa mm. autoteollisuuden alalta, ja tarjoaa erinomaisen verkostoitumispaikan lappilaisille yrityksille. Työpaketissa vahvistetaan Lapin mainetta robotiikka-alan osaajana näkymällä ja julkaisemalla kansainvälisissä konferensseissa.

Tuotokset:

– 3 x demo/työpajailtapäivää Lapin alueella

– Yritysdemopäivä, jonne houkutellaan myös Lapin ulkopuolisia firmoja paikalle tutustumaan

– loppuseminaari, jonka yhteydessä demoesittelyt ja verkostoitumistilaisuus

– ACM AutomotiveUI-konfferenssin hakeminen Lappiin ja, hakemuksen tullessa hyväksytyksi, konferenssin järjestäminen

– Osallistuminen EU-tason verkostoitumistapahtumiin ja kansainvälisiin konferensseihin

– Konferenssi- ja/tai lehtijulkaisut

– arvoketjuanalyysit ja tiekartta

Aikataulu 2020->