Proof-of-Concept -ympäristöjen toteutus

Koordinaattori: Lapin AMK

Tavoitteena on toteuttaa Lapin ammattikorkeakoulun tiloihin Rovaniemelle pienen mittakaavan robotiikan ympäristö 360 Low Carbon Investments -hankkeen investointien avulla. Ympäristö tarkoittaa pienen mittakaavan ohjelmoitavien robotiikka-alustojen toteutukset, jossa on edullisen tason sensorit autonomisten/semi-autonomisten/etäohjattujen robottien toimintaan.

Ympäristö mahdollistaa konseptien testauksen laboratorio-olosuhteissa ennen kenttätason prototyyppien toteutusta. Hankkeessa ympäristöä hyödynnetään teknologian esitestauksessa ennen myöhemmissä työpaketeissa kuvattuja suunnitteluja ja toteutuksia.

Tuotoksena syntyvät avoimen lähdekoodin, ohjelmoitavat

1) liikkuvan robotiikan ympäristö

2) tuotantolinjamainen robottikäsiympäristö, jossa yritykset voivat testata ideoitaan robotiikassa matalalla kynnyksellä yhdessä korkeakoulujen kanssa modernissa robotiikan 5G-ympäristössä.

3.1: Käyttäjien tarpeet ja tekniset vaatimukset

3.2: Ympäristön suunnittelu

3.3: Ympäristön toteutus

3.4: Ympäristön käyttöönotto ja testaus

Proof-of-concept pienen mittakaavan robotiikan ympäristöjen toteutuksen aikataulu ja toimenpiteet:

1) Liikkuvan robotiikan ympäristö laboratorio tilan valmistumisen aikataulu kevät 2021. Tila tulee sijoittumaan jokiväylä 11 B-rakennuksen kellaritilaan. Tila on noin 250m2. Tilaan rakennetaan muutettavissa oleva kaupunkiympäristö, joilla voidaan simuloida robottien käytöstä liikenteessä.. Tila mallinnetaan, robottien liikettä voidaan seurata etänä ja robotteja voidaan myös tarvittaessa ohjata etänä.

2) Tuotantolinjamainen robottikäsiympäristö, jossa yritykset voivat testata ideoitaan robotiikassa matalalla kynnyksellä yhdessä korkeakoulujen kanssa modernissa robotiikan 5G-ympäristössä. Ympäristön valmistumisen aikataulu kevät 2021 Ympäristö tulee sijoittumaan useamman TvT-luokan sisälle. Robottikäsiympäristöön tulee etäkäytön mahdollisuus Citrix etäkäyttöohjelmistolla.