Digitaaliset kaksoset robotiikassa

Koordinaattori: Lapin AMK

Tavoitteena on valmistella virtuaaliset ympäristöt, joissa voidaan toteuttaa autonomisten järjestelmien ja robottien simulointia. Tarkat virtuaaliset ympäristöt ja ympäristössä simuloidut robotit ovat digitaalisia kaksosia fyysisen maailman ympäristöistä ja robottien oikeista järjestelmistä. Fyysiset, oikeat ympäristöt linkittyvät lappilaisiin kasvualoihin kaivostoiminnassa ja ajoneuvotestauksessa, mikä mahdollistaa referenssidatan keräämisen ja simulointiympäristöjen vertaamisen oikeisiin ympäristöihin.

Työpaketissa hyödynnetään 360 Low Carbon Investments – hankkeen investointeja, kuten ohjelmistolisenssejä, VR-laitteistoja ja autonomista tutkimusajoneuvoa. Tuotoksena syntyvät virtuaaliympäristöt, robottimallinnukset ja referenssidata.

4.1: Virtuaalisten ympäristöjen määrittely

4.2: Käytettävien menetelmien, tekniikoiden ja teknologioiden valinta

4.3: Referenssidatan keruu

4.4: Virtuaaliympäristön ja robottien mallintaminen

Työpaketin aikataulu 2021->