Robotiikan demonstraatiot kunnossapidossa ja etsintätehtävissä

Koordinaattori: Lapin AMK

Työpaketin tavoitteena on selvittää muotoilun, simuloinnin ja prototypoinnin avulla miten robotteja voidaan hyödyntää reittien ja kiinteistöjen kunnossapidossa sekä etsintätehtävissä. Robottien hyödyntäminen maastossa, kuten liikuntareittien ja -kulkureittien varrella, antaa mahdollisuuksia toteuttaa kunnossapitotehtäviä helpommin ja tehokkaammin.

Maastossa joudutaan toteuttamaan ajoittain myös etsintätehtäviä esim. eksyneiden henkilöiden löytämiseksi tai katastorifialueilla. Työpaketissa keskitytään suunnittelemaan, millä tavalla robotteja voidaan hyödyntää erilaisten, erityisesti ulkoilmaan sijoittuvien, reittien kunnossapidossa, sekä kiinteistöjen yhteyteen sijoittuvissa huoltotehtävissä. Lisäksi selvitetään, millä tavalla robotteihin voidaan integroida etsintätehtävissä tarvittavia ominaisuuksia. Työpaketissa hyödynnetään 360 Low Carbon Investments –hankkeessahankittavia laitteita ja tarvikkeita.

Työ toteutetaan laatimalla palvelukonsepteja, tuotemuotoilun konsepteja ja prototyyppejä, ja toiminnallisia prototyyppejä. Palvelukonseptien laatimisessa käydään läpi palveluskenaarioita, johon suunnitellaan kontaktipisteet ja consumer journey-kuvaus. Tuotemuotoilun konseptoinnissa muotoillaan ja mallinnetaan 3D-muotoilukonsepti huoltorobotista, ja prototypoidaan ja tehdään pienoismalli tuotemuotoilun keinoin.

Toiminnallisten prototyyppien kehittämisessä toteutetaan demonstraatiot, joissa suunnitellaan ja toteutetaan ohjattavat tai (semi)automaattiset robotiikkaratkaisut huolto- ja kunnossapitotehtäviin.

5.1. Palvelu-casejen konseptointi reittien ja kiinteistöjen kunnossapito sekä etsintätehtävät

5.2. Tuotemuotoilukonsepti ja pienoismallien teko kunnossapitorobotille

5.3 Kaksi toiminnallista prototyyppiä demonstroimaan kunnossapito ja/tai huoltotehtäviä

5.4 Ulkotehtäviin tarkoitetun huoltorobotin prototypointi

Tuotoksena syntyy:

– 3 x palvelu-case konsepteja (reitit; kiinteistöt; etsintätehtävät);

– 2 x tuotemuotoilun ja muotoilumekaniikan konsepteja;

– toiminnallisia robotiikkaprototyyppejä

Aikataulu 2020->