Testaus ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Koordinaattori: Lapin yliopisto

Työpaketin tavoitteena on integroida projektiin käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja testata projektissa tuotettuja konsepteja ja prototyyppejä käyttäjillä. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteiden mukaan käyttäjä tulee huomioida suunnittelutyön eri vaiheissa lähtien käyttäjän tarpeiden kartoituksesta ja edeten käyttäjätestauksiin kehistysprosessin edetessä.

Käyttäjätestausta voidaan toteuttaa kontrolloiduissa laboratorio-olosuhteissa tai, prototyyppien maturiteetin kehittyessä, kenttätestauksena. Käyttäjätestauksesta saadut tulokset raportoidaan tekniselle ja muotoilutiimille, joka tekee testitulosten perusteella tarvittavat muutokset prototyyppiin. Näin suunnittelutyö etenee iteratiivisesti kohti parempaa ja käyttäjäystävällisempää lopputulosta.

Työpaketti vastaa projektissa toteutettujen prototyyppien käyttäjätestauksesta sekä laboratorio- että kenttäolosuhteissa, ja integroi käyttäjäkeskeisen suunnittelun metodeja kuten loppukäyttäjätutkimusta konseptien ja prototyyppien kehitykseen. Fyysisten prototyyppien testauksen lisäksi työpaketissa simuloidaan käyttäjäkokemusta virtuaalitekniikan avulla ja käyttäjätestataan robotiikkaratkaisuja VR-ympäristössä.

6.1 VR-simulointi ihminen-robotti-käyttäjäkokemuksesta

6.2 Robotiikkakonseptin käyttäjätestaus simulointiympäristössä

6.3 Prototyyppien käyttäjätestaus laboratoriossa ja sisätilaolosuhteissa

6.4 Prototyyppien käyttäjätestaus kenttäolosuhteissa

6.5 Loppukäyttäjien robotiikan tarpeita ja mieltymyksiä kartoittava käyttäjätutkimus

Tuotoksena syntyy:

– kustakin käyttäjätestistä testiraportti, joka kommunikoidaan teknisille työpaketeille

– ihminen-robotti käyttäjäkokemussimulointi VR-ympäristössä

Aikataulu 2021->