Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto toteuttavat yhdessä hankkeen Lapland Robotics. Hankkeen tähtäimenä on tuoda robotiikka, tekoäly ja digitaaliset kaksoset osaksi vähähiilistä lappilaista yhteiskuntaa sekä merkittävästi nostaa alueen innovaatiokyvykkyyttä vähähiilisten ja energiatehokkaiden prosessien, tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 583 000 euroa, joista Lapin liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 466 401 euroa.

Hankkeen tavoitteena on yhdistää eri toimijat, tehdä pk-yritysten tarpeisiin sopivia robotiikan, tekoälyn ja digitaalisten kaksosten kokeiluja ja selvittää näiden ratkaisujen vaatimat toimintamallit ja skaalautumispotentiaali. Hankkeen tuloksena saadaan välittömästi Lapin pk-yrityksille uutta oikeissa olosuhteissa sovellettua tietoa siitä, miten he voivat edistää vastuullisuutta, uutta liiketoimintaa, materiaalitehokkuutta ja energiatehokkuutta robotiikan, tekoälyn ja digitaalisten kaksosten avulla. Tämän myötä lappilaisista korkeakouluista tulee entistä kilpailukykyisempiä aihealueen TKI-toiminnassa kansallisesti ja kansainvälisesti, mikä mahdollistaa myös pitkällä aikavälillä yritysten kansainvälistämisen.

Lapland Robotics -hankkeessa selvitetään robotiikan, tekoälyn ja digitaalisten kaksosten soveltumista yhteistyöalustana yhdistämällä eri toimijat teknologiayrityksistä ratkaisujen hyödyntäjinä. Hankkeessa selvitetään teknologian ja palvelumallien nykytila sekä luodaan suunnitelma erilaisten teknologioiden hyödyntämisestä eri aloilla. Hankkeessa tullaan testaamaan useita robotiikan, tekoälyn ja digitaalisten kaksosten tarpeita kenttäolosuhteissa sekä laboratorioympäristöissä ja pienen mittakaavan PoC-ympäristöissä ja 5G-ympäristöissä. Hankkeen tuotoksena syntyy avointa tietoa prototyyppejä miehittämättömistä roboteista, joita testataan kenttäolosuhteissa yhdessä yritysten ja käyttäjien kanssa. Lisäksi hanke tuottaa digitaalisia kaksosia, eli tarkkoja virtuaaliympäristöjä, joissa robottien toimintoja voidaan simuloida ja testata ennen kenttäolosuhteita.

Hankkeen kesto 01.03.2020-30.06.2023