Hankkeen hallinto ja viestintä

Koordinaattori: Lapin AMK

Tavoitteena on varmista hankkeen laadukas toteutus, kattaen sisällön, aikataulun ja budjetin hallinnan. Lisäksi työpaketin avulla toteutetaan hankkeen yleiseen viestintään liittyvät tehtävät.

Tuotoksena syntyy hallinnollinen materiaali sekä tiedotusmateriaali.

1.1: Hankkeen käynnistäminen ja yhteistyösopimuksen laadinta

1.2: Ohjausryhmätoiminta

1.3: Hankkeen väli- ja loppuarviointi

1.4: Raportointi

1.5: Tiedottaminen ja viestintä

1.6: Tiedonhallinta

1.7: Riskienhallinta