Liiketoimintamallien ja teknologian nykytilaselvitys.

Koordinaattori: Lapin yliopisto

Tavoitteena on tuottaa pk-yrityksille tietoa siitä millaista teknologiaa robotiikan, tekoälyn ja digitaalisten kaksosten toteutuksissa hyödynnetään ja miten ne muokkaavat yritysten palvelu- ja liiketoimintamalleja.

Työpaketin tuotoksena syntyy State-of-the-art -raportti ja yrityksille suunnattu, esitysmuotoinen tulosmateriaali.

2.1: Teknologiakatsaus, aineiston hankinta

2.2: Liiketoimintamallit, aineiston hankinta: REPORT

2.3: Koonti ja raportointi

2.4: Tiedon ylläpito ja päivittäminen