Iloksemme saamme kertoa teille että työskentelymme robotiikan parissa on saanut jatkoa, sillä Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto yhdessä toteuttama hanke AI.R- Arctic AI & Robotics on käynnistynyt 1.1.2024.  AI.R -hankkeessa keskitymme jatkamaan kesäkuussa 2023 päättyneen Lapland Robotics hankkeen aikana aloittamaamme Lapin alueen robotiikan osaamisen kehittämisistä.

AI.R- Arctic AI & Robotics hankkeen aikana tähtäämme kehittämään mm. erilaisia palvelus -ja sovelluskonsepteja, proof-of-concept-tasolla implementoituja robotiikan ja tekoälyn demoja ja käyttäjillä pilotoitavia prototyyppejä seuraavien aihealueiden kautta: lämpökamerasovellukset ja niiden käytettävyyden kehittäminen, autonomiset alustat ja niiden kehittämien Lapin olosuhteissa, sekä Robotit ja tekoäly osaksi yhteiskuntaa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 531 507 euroa. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto / Lapin liitto, myönnetty EU-ja valtion rahoitus on 425 205 euroa.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2024–31.12.2025.